ĐẤT NỀN KHU DÂN CƯ VILLA THỦ THIÊM - THẠNH MỸ LỢI

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Villa Thủ Thiêm Quận 2 - Lô A - 13 (322m2) - Quận 2 - Giá 78tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 322m2
 • Giá : 78tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Villa Thủ Thiêm Quận 2 - Lô A - 14 (322m2) - Quận 2 - Giá 70tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 322m2
 • Giá : 70tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Villa Thủ Thiêm Quận 2 - Lô D - 21 (226m2) - Quận 2 - Giá 73tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 226m2
 • Giá : 73tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Villa Thủ Thiêm Quận 2 - Lô E - 29 (338m2) - Quận 2 - Giá 74tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 338m2
 • Giá : 74tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Villa Thủ Thiêm Quận 2 - Lô G - 11 (341,3m2) - Quận 2 - Giá 76tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 341,3m2
 • Giá : 76tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Villa Thủ Thiêm Quận 2 - Lô G - 18 (333m2) - Quận 2 - Giá 70tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 333m2
 • Giá : 70tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Villa Thủ Thiêm Quận 2 - I - 1 (287,5m2) - Quận 2 - Giá 120tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 287,5m2
 • Giá : 120tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Villa Thủ Thiêm Quận 2 - I - 19 (200m2) - Quận 2 - Giá 78tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 200m2
 • Giá : 78tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Villa Thủ Thiêm Quận 2 - I - 20 (276m2) - Quận 2 - Giá 88tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 276m2
 • Giá : 88tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Villa Thủ Thiêm Quận 2 - Lô K - 7 (160m2) - Quận 2 - Giá 67tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 160m2
 • Giá : 67tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Villa Thủ Thiêm Quận 2 - Lô K - 40 (177,5m2) - Quận 2 - Giá 88tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 177,5m2
 • Giá : 88tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Villa Thủ Thiêm Quận 2 - Lô N - 52 (177,5m2) - Quận 2 - Giá 108tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 177,5m2
 • Giá : 108tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Villa Thủ Thiêm Quận 2 - Lô O - 35 (10x23m) - Quận 2 - Giá 68tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 10m x 23m
 • Giá : 68tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Villa Thủ Thiêm Quận 2 - Lô O - 45 (8,7x23m) - Quận 2 - Giá 68tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 8,7m x 23m
 • Giá : 68tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

ĐẤT NỀN KHU DÂN CƯ HUY HOÀNG - QUẬN 2

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Huy Hoàng Quận 2 - Lô B - 18 (8x20m) - Quận 2 - Giá 185tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 8m x 20m
 • Giá : 185tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Huy Hoàng Quận 2 - Lô B - 48 (8x20m) - Quận 2 - Giá 115tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 8m x 20m
 • Giá : 115tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Huy Hoàng Quận 2 - Lô C - 16 (5x20m) - Quận 2 - Giá 166tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 5m x 20m
 • Giá : 166tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Huy Hoàng Quận 2 - Lô C - 25 (5x20m) - Quận 2 - Giá 165tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 5m x 20m
 • Giá : 165tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Huy Hoàng Quận 2 - Lô E - 84 (5x20m) - Quận 2 - Giá 175tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 8m x 20m
 • Giá : 175tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Huy Hoàng Quận 2 - Lô E - 86 (5x20m) - Quận 2 - Giá 170tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 8m x 20m
 • Giá : 170tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Huy Hoàng Quận 2 - Lô G - 19 (8x20m) - Quận 2 - Giá 125tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 8m x 20m
 • Giá : 125tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Huy Hoàng Quận 2 - Lô G - 9 (8x20m) - Quận 2 - Giá 120tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 8m x 20m
 • Giá : 120tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Huy Hoàng Quận 2 - Lô H - 33 (5x20m) - Quận 2 - Giá 145tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 5m x 20m
 • Giá : 145tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Huy Hoàng Quận 2 - I - 13 (8x20m) - Quận 2 - Giá 109tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 8m x 20m
 • Giá : 109tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Huy Hoàng Quận 2 - I - 47 (8x20m) - Quận 2 - Giá 103tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 8m x 20m
 • Giá : 103tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Huy Hoàng Quận 2 - Lô K - 18 (8x20m) - Quận 2 - Giá 115tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 8m x 20m
 • Giá : 115tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Huy Hoàng Quận 2 - Lô K - 34 (8x20m) - Quận 2 - Giá 135tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 8m x 20m
 • Giá : 135tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Huy Hoàng Quận 2 - Lô M - 21 (7,77x20m) - Quận 2 - Giá 115tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 7,77m x 20m
 • Giá : 115tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Huy Hoàng Quận 2 - Lô P - 5 (15x20m) - Quận 2 - Giá 105tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 15m x 20m
 • Giá : 105tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Huy Hoàng Quận 2 - Lô Q - 28 (15x18m) - Quận 2 - Giá 120tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 15m x 18m
 • Giá : 120tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Huy Hoàng Quận 2 - Lô S - 56 (8x20m) - Quận 2 - Giá 98tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 8m x 20m
 • Giá : 98tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Huy Hoàng Quận 2 - Lô U1 - 1 - Thạnh Mỹ Lợi - Giá 230tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích :
 • Giá : 230tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Huy Hoàng Quận 2 - Lô U2 - 6 (369,5m2) - Thạnh Mỹ Lợi - Giá 235tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 369,5m2
 • Giá : 235tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Huy Hoàng Quận 2 - Lô U2 - 7 - Thạnh Mỹ Lợi - Giá 400tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích :
 • Giá : 400tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Huy Hoàng Quận 2 - Lô V1 - 1 (370m2) - Quận 2 - Giá 220tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 370m2
 • Giá : 240tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Huy Hoàng Quận 2 - Lô V2 - 9 (500m2) - Quận 2 - Giá 240tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 500m2
 • Giá : 230tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

ĐẤT NỀN KHU SAIGON MYSTERY VILLA - QUẬN 2

Đất Dự Án Khu Dân Cư Saigon Mystery Villa Quận 2 - Lô BT1 - 13vs14 (280m/lô) - Quận 2 - Giá 140tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : Mỗi lô 280m
 • Giá : 140tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Dự Án Khu Dân Cư Saigon Mystery Villa Quận 2 - Lô BT1 - 27vs28 (280m/lô) - Quận 2 - Giá 140tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : Mỗi lô 280m
 • Giá : 140tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Dự Án Khu Dân Cư Saigon Mystery Villa Quận 2 - Lô BT1 - 5 (16x28m) - Quận 2 - Giá 140tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 16x28m
 • Giá : 140tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Dự Án Khu Dân Cư Saigon Mystery Villa Quận 2 - Lô BT1 - 23 (280m2) - Quận 2 - Giá 140tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 280m2
 • Giá : 140tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Dự Án Khu Dân Cư Saigon Mystery Villa Quận 2 - Lô BT2 - 4 (26x28m) - Quận 2 - Giá 170tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 26m x 28m
 • Giá : 170tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Dự Án Khu Dân Cư Saigon Mystery Villa Quận 2 - Lô LK1 - 7 (5x20m) - Quận 2 - Giá 17 tỷ

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 5x20m
 • Giá : 17 tỷ
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn
Đất Dự Án Khu Dân Cư Saigon Mystery Villa Quận 2 - Lô LK5 - 7 (7x18m) - Quận 2 - Giá 15,5 tỷ
Thông tin lô đất
 • Diện tích : 7x18m
 • Giá : 15,5 tỷ (đã ép cọc)
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Dự Án Khu Dân Cư Saigon Mystery Villa Quận 2 - Lô LK7 - 20 (7x18m) - Quận 2 - Giá 125tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 7x18m
 • Giá : 125tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Dự Án Khu Dân Cư Saigon Mystery Villa Quận 2 - Lô LK7 - 33 (180m2) - Quận 2 - Giá 160tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 180m2
 • Giá : 160tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Dự Án Khu Dân Cư Saigon Mystery Villa Quận 2 - Lô LK7 - 50 (7x22m) - Quận 2 - Giá 215tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 7x22m
 • Giá : 215tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

ĐẤT NỀN KHU DÂN CƯ VĂN MINH - QUẬN 2

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Văn Minh Quận 2 - Lô A2 - 45 (8x20m) - Thạnh Mỹ Lợi - Giá 148tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 6m x 20m
 • Giá : 148tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Văn Minh Quận 2 - Lô B2 - 75 (8x20m) - Thạnh Mỹ Lợi - Giá 115tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 6m x 20m
 • Giá : 115tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Văn Minh Quận 2 - Lô D1 - 26 (10x20m) - Thạnh Mỹ Lợi - Giá 85tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 10m x 20m
 • Giá : 85tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Văn Minh Quận 2 - Lô E2 - 35 (15x18m) - Thạnh Mỹ Lợi - Giá 95tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 15m x 18m
 • Giá : 95tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Văn Minh Quận 2 - Lô F1 - 8 (18x20m) - Thạnh Mỹ Lợi - Giá 145tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 18m x 20m
 • Giá : 145tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn

Đất Nền Dự Án Khu Dân Cư Văn Minh Quận 2 - Lô F2 - 17 (15x17m) - Thạnh Mỹ Lợi - Giá 79tr/m2

Thông tin lô đất
 • Diện tích : 15m x 17m
 • Giá : 79tr/m2
Thông tin liên hệ
 • Email: phumyland@gmail.com
 • Hotline: 0902.769.727 – A Duẩn